AktuálnePozývame rodičov detí s detským autizmom na workshop „Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu“, ktorý sa uskutoční 30. mája od 16:15 hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa môžete TU do 24. mája 2018.


Pozývame rodičov na workshop „Problémové správanie detí s detským autizmom", ktorý pozostáva z dvoch častí a bude sa konať 9. a 23. mája 2018 od 16. hod. Prihlásiť sa môžete do 6. mája TU


Aj v tomto roku nám môžete venovať svoje 2 percentá. Spoločne urobíme pre autizmus viac. Údaje, ktoré potrebujete vedieť: Autistické centrum Andreas n.o. // Galandova 7, 811 06 Bratislava // nezisková organizácia // 31821677Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme pozývame na besedu , ktorá sa uskutoční 9. apríla v kaviarni Artfora v Bratislave. Hosťami budú riaditeľka centra Andreas Kateřina Nakládalová a riaditeľ komunitného centra Drahuškovo Jozef Šoth. Hlavnou témou bude súčasný stav v oblasti starostlivosti o autizmom postihnutú populáciu na Slovensku.


Pozývame na „Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím“, ktorý sa uskutoční 15. - 18. apríla v priestoroch Univerzita Komenského v Bratislave. Formulár prihlášky TU


Pozývame na VZDELÁVANIE PRE ASISTENTOV PEDAGÓGA, ktoré sa bude konať v dvoch na seba nadväzujúcich častiach 23.-24. marca a 21.-22. apríla 2018. Počet miest je obmedzený. Prihlasovať sa môžete do 15. marca TU


Pozývame na praktický workshop pre rodičov detí s detským autizmom „Problematika komunikácie u detí s PAS“, ktorý sa uskutoční v stredu 21. februára od 16.15 hodiny v priestoroch nášho centra. Prihlásiť sa TU


Pozývame na školenie „Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS“, ktoré v sebe zahŕňa tri moduly. Prvý MODUL 1 „Teoretické východiská“ sa skladá z dvoch častí, ktoré sa budú konať 19.-20. januára 2018 a 9.-10. februára 2018. Prihlásiť sa môžete do 11. januára TU .


V tomto školskom roku otvárame nový kurz „SVET PROGRAMOVANIA“ pre deti s Aspergerovým syndrómom (od 13 rokov). Prihlásiť sa môžete do 20. september TU .


Podporiť nás môžete bez toho, aby ste minuli čo i cent navyše. Všetko vďaka Dobromatu.


Pozývame na odborný seminár „Podpora začlenenia detí s Aspergerovým syndrómom do kolektívu v škôlke", ktorý sa bude konať v dvoch termínoch 8. alebo 15. júna 2017 od 16:00. Prihlásiť sa môžete do 29. mája TU


Pozývame na odborný seminár „Podpora začlenenia žiaka s Aspergerovým syndrómom do kolektívu", ktorý sa bude konať v dvoch termínoch 11. a 18. mája 2017 od 16:00. Prihlásiť sa môžete do 9. mája TU


Nové knihy v ponuke. Pre viac informácií...


Máte záujem o ARTEterapiu alebo SNOEZELEN pre vaše dieťa?

Osvetový leták „Mám iné dieťa?“ pre rodičov na stiahnutie. Za podporu ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska a Zdravotnej poisťovni Dôvera.


ARCHÍV noviniek