Diplomové práce

Autor	 Gaľová, E.
Názov	 Výchovné ovplyvňovanie autistického dieťaťa
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 1997
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Eva Senková
Názov	 Výchova a vzdelávanie autistických detí v autistických triedach   v podmienkach osobitnej školy
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 1998
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Radoslava Grambličková
Názov	 Výchovno-vzdelávacie programy pri práci s autistickými deťmi 
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2000
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Michaela Laššáková
Názov	 Korektívne metódy vo výchove detí s autizmom
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2000
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Barbora Michútová
Názov	 Výchovné stratégie v starostlivosti o deti s autistickým syndrómom
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2000
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Barbora Michútová
Názov	 Výchovné stratégie v starostlivosti o deti s autistickým syndrómom
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2000
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Eva Štefanková
Názov	 Autizmus – rodina a spoločnosť v kontexte starostlivosti o autistické deti
Vyd. údaje	 FiF UK, BA, 2000
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Kvasnicová, K.
Názov	 Modifikácia správania u detí s autizmom
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2002
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Maxin, F.
Názov	 Aspergerov syndróm – možnosti edukácie dieťaťa s Aspergerovým syndrómom
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2002
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Slaninová, M.
Názov	 Spolupráca rodičov detí s autizmom s odborníkmi
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2002
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Šišanová, M.
Názov	 Protetické prostredie a dieťa s autizmom
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2002
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Barbora Barboríková
Názov	 Sociálna práca a občania s autizmom
Vyd. údaje	 Fakulta sociálnych vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 2003
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Chmeliarová, K.
Názov	 Možnosti rozvíjania hry u dieťaťa s autizmom
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2003
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Beňová, Z
Názov	 Dieťa s autizmom v rodine
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2004
Počet dostupných	 Iba prezenčne 

Autor	 Savarijová, A
Názov	 Edukácia detí s Aspergerovým syndrómom
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2004
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Eliška Rusňáková
Názov	 Autizmus ako sociálny problém
Vyd. údaje	 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzitra, Trnava, 2006
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Cibilíková Zuzana
Názov	 Autizmus a detská mozgová obrna – špecifiká terapeutického procesu
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Mičudíková Michaela
Názov	 Využitie edukačných možností u jednotlivcov
Vyd. údaje	 PdFUK Bratislava, 2009
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Vinczeová Marcela
Názov	 Budúcnosť autistických detí z pohľadu ich rodičov
Vyd. údaje	 PdFUK Bratislava, 2008
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Chrenová Erika
Názov	 Rodina s autistickým dieťaťom
Vyd. údaje	 VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2009
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Povodová Alexandra
Názov	 Vplyv canisterapie na psychiku detí s autistickou poruchou
Vyd. údaje	 FFUK, Bratislava, 2009
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Oláhová Denisa
Názov	 Poruchy správania u autistických osôb s mentálnym postihnutím
Vyd. údaje	 PdFUK, Bratislava, 2009
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Majtánová Katarína
Názov	 Autizmus v rodine
Vyd. údaje	 VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, Bratislava, 2009
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Čisár Ľubomír
Názov	 Možnosti a metódy práce s klientom s autizmom
Vyd. údaje	 VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2009
Počet dostupných	 Iba prezenčne