Ak ste fyzická osobaTlačivá na stiahnutie:

daňové priznanie FO - typ A
potvrdenie k daňovému priznaniu FO - typ A
daňové priznanie FO - typ B
potvrdenie k daňovému priznaniu FO - typ B


Identifikačné údaje – prijímateľa 2% z Vašej dane:

Názov: Autistické centrum Andreas n.o.
Sídlo: Galandova 7, 811 06 Bratislava
IČO: 318 21 677
Právna forma: nezisková organizácia

Číslo účtu Autistického centra Andreas nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi.


Dôležité termíny:

Najneskôr do 31. marca 2009 doručte vášmu príslušnému daňovému úradu riadne vyplnené daňové priznanie. K tomuto dátumu aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech Autistického centra Andreas.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

Postup krokov:

Dve percentá z dane nám môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie v roku 2009 k dani z príjmov za rok 2008, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2008 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Vypočítajte si vaše 2% z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Autistického centra Andreas. Poukázať môžete aj menej ako 2%, minimálne to však musí byť 100 Sk.

Aktualizované: 4. februára 2009