Ak ste právnická osobaTlačivá na stiahnutie:

daňové priznanie pre PO
potvrdenie k daňovému priznaniu pre PO


Identifikačné údaje – prijímateľa 2% z Vašej dane:

Názov: Autistické centrum Andreas n.o.
Sídlo: Galandova 7, 811 06 Bratislava
IČO: 318 21 677
Právna forma: nezisková organizácia

Číslo účtu Autistického centra Andreas nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi.


Dôležité termíny:

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech Autistického centra Andreas.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, ani samostatné Vyhlásenie pre právnické osoby.


Postup krokov:

V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2008 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Vypočítajte si vaše 2% z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Autistického centra Andreas. Poukázať 2% môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 250 Sk pre jedného prijímateľa.


Aktualizované: 4. februára 2009