Ako venovať 2 percentá centru AndreasAk ste právnická osoba, zaužívaným spôsobom môžete venovať 1% z dane. V daňovom priznaní vyznačíte, že venujete 1% z dane.

Ale dá sa pomôcť sumou až 2% z dane.
Ak do termínu podania daňového priznania (zvyčajne 31. marca 2018) darujete na verejnoprospešné účely čiastku minimálne vo výške 0,5% dane (nemusí to byť ten istý subjekt, ktorému poukazujete časť dane), potom môžete v daňovom priznaní vyznačiť 2% z dane.

Údaje, ktoré potrebujete uviesť:
názov: Autistické centrum Andreas n.o.
sídlo: Galandova 7, 811 06 Bratislava
právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31 821 677 (SID sa nevypĺňa)

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu práve Vy zaslali svoje 2% (resp. 3% v prípade dobrovoľníkov), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Radi Vás spoznáme, poďakujeme, prípadne Vás môžeme informovať o všetkých našich zaujímavých aktivitách.

Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 31. marca 2018, príp. podľa zmeneného termínu.

S vašou podporou môžeme urobiť pre ľudí s autizmom viac.
Ďakujeme, že ste stále s nami!