Ako venovať 2 percentá centru Andreas


Ak ste právnická osoba, zaužívaným spôsobom nám môžete venovať 1% z dane.

Ale dá sa pomôcť aj vyššou sumou až 2% z dane.
Ak do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2019) darujete na verejnoprospešné účely čiastku minimálne vo výške 0,5% dane (nemusí to byť ten istý subjekt, ktorému poukazujete časť dane), potom môžete v daňovom priznaní vyznačiť 2% z dane.

Údaje, ktoré potrebujete uviesť:
IČO: 31821677
právna forma: NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
obchodné meno alebo názov: AUTISTICKÉ CENTRUM ANDREAS N.O.
PSČ: 811 06
obec: BRATISLAVA
ulica: GALANDOVA
súpisné/orientačné číslo: 4582/7

POZOR ZMENA.
IČO sa od roku 2019 vo Vyhlásení o poukázaní dane zarovnáva sprava.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu práve Vy zaslali svoju časť dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Radi Vás spoznáme, poďakujeme, prípadne Vás môžeme informovať o našich zaujímavých aktivitách.

Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 31. marca 2019, príp. podľa zmeneného termínu.

S vašou podporou môžeme urobiť pre ľudí s autizmom viac.
Ďakujeme, že ste stále s nami!