Ak ste zamestnanecAk ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ, požiadajte svojho zamestnávateľa (do 15. 2. 2018), aby vám vystavil POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMU.
Následne vyplňte formulár VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ DANE.

Ak ste odpracovali v roku 2017 ako dobrovoľník viac ako 40 hodín, môžete nám poukázať 3% zo zaplatenej dane. O odpracovaných dobrovoľníckych hodinách si vypýtajte POTVRDENIE od organizácie, pre ktorú ste pracovali. Ak ste pracovali pre nás, potvrdenie vám radi vystavíme, kontaktujte gvozdjakova@andreas.sk.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu práve Vy zaslali svoje 2% (resp. 3% v prípade dobrovoľníkov), zaškrtnite vo vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Môžeme Vás spoznať, poďakovať Vám a prípadne Vás informovať o všetkých našich aktivitách.

Všetky tlačivá (Vyhlásenie, Potvrdenie a/alebo Potvrdenie o dobrovoľníckej práci) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. apríla 2018.

S vašou podporou môžeme urobiť pre ľudí s autizmom viac.
Ďakujeme, že ste stále s nami!