Kontakty

Autistické centrum Andreas® n.o.
Galandova 7
811 06 Bratislava
Slovenská republika

T/F: +421 2 544 10 907; +421 2 546 40 211
GSM: +421 918 591 624
e-mail: andreas@andreas.sk

www.andreas.sk
www.autizmus.info
www.facebook.com/autisticke.centrum.andreas

Právna forma

Autistické centrum Andreas je nezisková organizácia, ktorá bola registrovaná dňa 19. 11. 2001 na Okresnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS/773/37/2001-NO.
IČO: 31 821 677
DIČ: 202 170 2683
Nie sme platca DPH.


Bankové spojenie

IBAN: SK10 7500 0000 0040 0823 5806
číslo účtu: 4008235806 / 7500
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
názov banky: ČSOB a.s.
adresa banky: Laurínska 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Kontakty na našich pracovníkov

štatutárna zástupkyňa: Ing. Kateřina Nakládalová
e-mail: nakladalova@andreas.sk, GSM: +421 910 927 130

riaditeľka pre odbornú činnosť: Mgr. Nadežda Okenicová
e-mail: okenicova@andreas.sk, GSM: +421 907 749 324

projektová manažérka: Ing. Lucia Gvozdjáková
e-mail: gvozdjakova@andreas.sk, GSM: +421 905 746 280

správa budovy: Andrea Riečická
e-mail: andreas@andreas.sk, GSM: +421 918 591 624, T/F: +421 2 544 10 907

knižnica: Andrea Riečická
e-mail: kniznica@andreas.sk

odborní zamestnanci:
e-mail: objednavky@andreas.sk, GSM: +421 0908 767 565
(prosíme volať v konzultačných hodinách)

objednávanie služieb (diagnostika, poradenstvo, konzultácia, rehabilitácia, špecializované terapie...): prosíme vyplniť VSTUPNÝ FORMULÁR

objednávanie doplnkových služieb (arteterapia, muzikoterapie, Snoezelen terapia, canisterapia, voľnočasové aktivity...): prosíme vyplniť FORMULÁR