názov projektu: Autisti - ARTisti
realizácia: august – december 2010
výška podpory: 997,- €
grantový program: Komunitný projekt
donor: Fond Citibank založený v Komunitnej nadácii Bratislava

Cieľom projektu "Autisti – ARTisti“ je rozvoj tvorivých činností detí a mladých ľudí s autizmom s dôrazom na zvýšenie ich komunikačných zručností, jemnej a hrubej motoriky a na rozvoj pracovnej stimulácie. V rámci projektu ARTE terapeuti individuálne pravidelne pracovali s klientmi centra v rámci diagnostiky a/alebo voľno časových aktivít. Súčasťou projektu bolo aj usporiadanie malej predajnej výstavy výrobkov klientov pre susedov a priateľov centra, spojenej s výtvarným workshopom za účelom prelomenia bariéry v komunite.

Projekt sme zrealizovali vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Zakladateľom fondu je spoločnosť Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

Ďakujeme: