názov projektu: Autisti-ARTisti
realizácia: august 2010 – január 2011
výška podpory: 2 000 eur
grantový program: Accenture Nadačný fond
donor: Nadácia Pontis

Projekt Autisti-ARTisti podporuje pravidelnú a systematickú ARTEterapiu u klientov s autizmom v centre Andreas. ARTEterapia zvyšuje koncentráciu klientov, zlepšuje správanie pri všetkých aktivitách a odstraňuje poruchy správania. Druhým rovnako dôležitým cieľom projektu je rozvoj zručností a posilňovanie kompetencií samotných ARTEterapeutov a ostatných, ktorí sprevádzajú klienta počas dňa. Workshopy umožnia všetkým "dôležitým dospelým" hlbšie zoznámiť sa s výtvarnými technikami a poskytnú priestor pre neformálne zdieľanie skúseností s prácou konkrétneho klienta. Prostredníctvom tvorivých dielní chceme otvoriť bránu centra susedom a širšiemu okoliu.

Ďakujeme
Workshop 1 – Maľovanie na hodváb, 26. októbra 2010


Workshop 2 – Práca s hlinou, 24. novembra 2010
Workshop 3 – Glazovanie vypálených výrokov, 1. decembra 2010


Workshop 4 – práca s papierom, 26. januára 2011
Tvorivé dielne 1 – Práca s hlinou, 10. decembra 2011


Tvorivé dielne 2 – Glazovanie vypálených výrokov, 17. decembra 2011