ČO SO SEBOU NA VYŠETRENIE

Na stretnutie si so sebou prineste:

  1. predchádzajúce správy (kópie) z absolvovaných odborných vyšetrení (logopéd, psychológ, psychiater, neurológ, popôrodná správa, genetické vyšetrenie, zo školy, zo škôlky, z poradne alebo iné správy, ktoré sú relevantné z hľadiska zdravotnej anamnézy dieťaťa)

  2. obľúbenú hračku, knihu, ktorú má dieťa rado

  3. pitie a desiatu pre dieťa (v priestore, kde budete čakať sa nachádza aj kuchynka v prípade potreby)

  4. prezuvky pre dieťa

  5. drobnú pochutinu, ktorú dieťa obľubuje

  6. kresby alebo ukážky školských prác dieťaťa

  7. k dieťaťu, ktoré nevydrží byť samo v miestnosti, odporúčame sprievod okrem rodiča/zákonného zástupcu aj ďalšieho človeka