Detská gastroenterologická ambulancia


V prípade záujmu o gastroenterologické vyšetrenie (bezlepková diéta, vyšetrenie opioidných peptidov)- možnosť vyšetrenia v uvedenej ambulancii s ohľadom na autizmus.

MUDr. Dagmar Nemcsicsová
Gastroentero – Hepatologické centrum Thalion
Tomášikova 50/C (Koloseo)
831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 57 108 511
nemcsicsova@thalion.sk
thalion@thalion.sk

http://www.thalion.sk/

Objednávanie možné na pripojených kontaktoch.
Platba v zariadení 15€/rok. Všetky vyšetrenia sú potom hradené zo zdravotného poistenia.