Individuálny plán rozvoja klienta


názov projektu: Individuálny plán rozvoja klienta - Edin
realizácia: apríl 2011 - november 2011
výška podpory: 1 200 €
grantový program: Opora
donor: Nadácia SPP

Cieľom projektu bolo prehlbovanie a upevňovanie sociálnych kontaktov klienta k okoliu, podpora verbálnej i neverbálnej komunikácie klienta a zvyšovanie telesnej kondície a svalovej schopnosti klienta. Vďaka projektu Edin absolvoval masáže, naučil sa korčuľovať na in-line korčuliach a absolvoval týždenne 1,5 hodinový rehabilitačný tréning a 30 minút masáže.

Fotodokumentácia:


Ďakujeme: