Ľudia v DSS Andreas


Manažment
Magdaléna Mészárosová – riaditeľka a štatutárna zástupkyňa DSS Andreas
e-mail: meszarosova@andreas.sk; GSM: +421 917 412 985

Odborný tím
Mgr. Katarína GAJDOŠOVÁ - zodpovedná zástupkyňa za poskytovanie sociálnej služby, koordinácia odbornej činnosti

Mgr. Andrea ZÁČIKOVÁ - inštruktorka sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeutka
e-mail: dssandreas@slovanet.sk; GSM: +421 917 412 985

Petra BEREŽŇÁKOVÁ - inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Nikoleta STRKÁČOVÁ - inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Mgr. Timea BUDOVÁ DiS. art. - pracovníčka na dohodu

Správna rada
Andrea Klučková - predsedkyňa
Vanesa Vojtíšková
Eva Trnačevičová

Dozorná rada
Ing. Kateřina Nakládalová
Ing. Jana Pšenáková
MUDr. Jozef Šóth, CSc.