Svoje 2% z dane môžete venovať Autistickému centru Andreas aj v tomto roku.


Údaje, ktoré potrebujete:
Názov: Autistické centrum Andreas® n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31 821 677
Sídlo: Galandova 7, 811 06 Bratislava


Tlačivá, ktoré potrebujete:
Ročné zúčtovanie preddavkov (do 15. februára 2012 ak ste zamestnanec)
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní dane
Poučenie k vyhláseniu

Postup pre ZAMESTNANCOV
Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY
Postup pre FYZICKÉ OSOBY


ĎAKUJEME!

Spoločne môžeme pre ľudí s autizmom urobiť viac!

Ďalšie informácie na www.rozhodni.sk