Ako venovať 2 percentá centru Andreas


POSTUP pre fyzické osoby, t.j. ak si podávate daňové priznanie sami:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 percent zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania.

Údaje, ktoré potrebujete:
Názov: Autistické centrum Andreas® n.o.
Sídlo: Galandova 7, 811 06 Bratislava
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31 821 677

POSTUP pre firmy (právnické osoby):
Zaužívaným spôsobom môžete venovať iba 1,5% dane.
Ale pomôcť môžete sumou až 2,5% z dane, ak do 31. marca 2013 darujete na verejnoprospešné účely čiastku minimálne vo výške 0,5% dane (nemusí to byť ten istý subjekt).
Vtedy môžete poukázať centru Andreas až 2% z dane.

POSTUP pre zamestnancov:
Ostáva BEZO ZMENY, ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ.
Stačí požiadať zamestnávateľa (do 15. 2. 2013) o ročné zúčtovanie a o vystavenie POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE. Následne vyplníte VYHLÁSENIE o asignácii 2 alebo 3 percent.

NOVINKA:
Ak ste ako dobrovoľník odpracovali v roku 2012 min. 40 hodín, môžete venovať nie 2, ale až 3 percentá. Stačí, ak požiadate organizáciu, pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť, o potvrdenie.

A NEZABUDNITE:
Tlačivá treba doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30.4.2013.
Ďalšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo v POUČENÍ.

Spoločne s Vašou podporou môžeme urobiť pre ľudí s autizmom viac.
Ďakujeme, že ste stále s nami!