Ako venovať 2 percentá centru Andreas


AK STE ZAMESTNANCOM,
za ktorého odvádza daň zamestnávateľ, požiadajte svojho zamestnávateľa (do 15. 2. 2014) aby vám vystavil POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMU a potom vyplňte formulár VYHLÁSENIE o poukázaní 2 alebo 3 percent (formát rtf).

Ak ste v roku 2013 boli dobrovoľníkom a odpracovali ste dobrovoľnícky viac ako 40 hodín, môžete nám poukázať 3% zo zaplatenej dane. O odpracovaných dobrovoľníckych hodinách si vypýtajte potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali. Ak ste pracovali pre nás, potvrdenie vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese gvozdjakova@andreas.sk.

Tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. apríla 2014.


AK SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVATE SAMI,
vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 alebo 3 percent zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania.

Údaje, ktoré potrebujete vyplniť:
Názov: Autistické centrum Andreas n.o.
Sídlo: Galandova 7, 811 06 Bratislava
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31 821 677

Ak ste v roku 2013 boli dobrovoľníkom a odpracovali ste dobrovoľnícky viac ako 40 hodín, môžete nám poukázať 3% zo zaplatenej dane. O odpracovaných dobrovoľníckych hodinách si vypýtajte potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali. Ak ste pracovali pre nás, potvrdenie vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese gvozdjakova@andreas.sk.

Tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 31. marca 2014.


AK STE PRÁVNICKA OSOBA,
zaužívaným spôsobom môžete venovať 1,5% dane, ale pomôcť môžete sumou až 2,5% z dane.

Ak do 31. marca 2014 darujete na verejnoprospešné účely čiastku minimálne vo výške 0,5% dane (nemusí to byť ten istý subjekt, ktorému asignujete časť dane), potom môžete poukázať centru Andreas 2% z dane.

Tlačivá treba doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. marca 2014, príp. podľa zmeneného termínu.


Ďalšie informácie nájdete na www.rozhodni.skSpoločne s Vašou podporou môžeme urobiť pre ľudí s autizmom viac.
Ďakujeme, že ste stále s nami!

Plagát na stiahnutie