Ako venovať 2 percentá centru Andreas


POSTUP pre zamestnancov

Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ, požiadajte svojho zamestnávateľa (do 15. 2. 2015), aby vám vystavil POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMU a potom vyplňte formulár VYHLÁSENIE o poukázaní 2 alebo 3 percent.

Ak ste v roku 2014 boli dobrovoľníkom a odpracovali ste dobrovoľnícky viac ako 40 hodín, môžete nám poukázať 3% zo zaplatenej dane. O odpracovaných dobrovoľníckych hodinách si vypýtajte potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali. Ak ste pracovali pre nás, potvrdenie vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese gvozdjakova@andreas.sk.

Tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. apríla 2015.

Tlačivá na stiahnutie:
Potvrdenie o zaplatení dane (rtf)
Vyhlásenie (rtf)
Oznámenie MF (pdf)

POSTUP pre fyzické osoby

Ak si daňové priznanie podávate sami, vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 alebo 3 percent zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania.

Údaje, ktoré potrebujete:
Názov:   Autistické centrum Andreas n.o.
Sídlo:   Galandova 7, 811 06 Bratislava
Právna forma:   nezisková organizácia
IČO:   31 821 677

Ak ste v roku 2014 boli dobrovoľníkom a odpracovali ste dobrovoľnícky viac ako 40 hodín, môžete nám poukázať 3% zo zaplatenej dane. O odpracovaných dobrovoľníckych hodinách si vypýtajte potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali. Ak ste pracovali pre nás, potvrdenie vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese gvozdjakova@andreas.sk.

Tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 31. marca 2015.


POSTUP pre právnické osoby

Ak ste právnická osoba, zaužívaným spôsobom môžete venovať 1,5% dane, ale pomôcť môžete sumou až 2,5% z dane.

Ak do 31. marca 2015 darujete na verejnoprospešné účely čiastku minimálne vo výške 0,5% dane (nemusí to byť ten istý subjekt, ktorému asignujete časť dane), potom môžete poukázať centru Andreas 2% z dane.

Tlačivá treba doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. marca 2015, príp. podľa zmeneného termínu.


Ďalšie informácie nájdete na www.rozhodni.skSpoločne s Vašou podporou môžeme urobiť pre ľudí s autizmom viac.
Ďakujeme, že ste stále s nami!

Plagát na stiahnutie