Ako venovať 2 percentá centru AndreasPOSTUP pre zamestnancov

Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ, požiadajte svojho zamestnávateľa (do 15. 2. 2017), aby vám vystavil POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMU.

Následne vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 alebo 3 %. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu práve Vy zaslali svoje 2 alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – NOVINKA od roku 2016.

Ak ste v roku 2016 boli dobrovoľníkom a odpracovali ste viac ako 40 dobrovoľníckych hodín, môžete nám poukázať 3% zo zaplatenej dane. O odpracovaných dobrovoľníckych hodinách si vypýtajte potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali. Ak ste pracovali pre nás, potvrdenie vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese gvozdjakova@andreas.sk.

Všetky tlačivá (Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. apríla 2016.

Tlačivá na stiahnutie:
Potvrdenie o zaplatení dane (doc)
Vyhlásenie (docx)
Vyhlásenie – editovateľné (pdf)
Plagát na stiahnutie


POSTUP pre fyzické osoby

Ak si daňové priznanie podávate sami, vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 alebo 3 % zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania.

Údaje, ktoré potrebujete uviesť:
Názov: Autistické centrum Andreas n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31 821 677 (SID sa nevypĺňa)
Sídlo: Galandova 7, 811 06 Bratislava

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu práve Vy zaslali svoje 2 alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – NOVINKA od roku 2016.

Ak ste v roku 2016 boli dobrovoľníkom a odpracovali ste dobrovoľnícky viac ako 40 hodín, môžete nám poukázať 3 % zo zaplatenej dane. O odpracovaných dobrovoľníckych hodinách si vypýtajte potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali. Ak ste pracovali pre nás, potvrdenie vám radi vystavíme, stačí si ho vyžiadať na adrese gvozdjakova@andreas.sk.

Riadne vyplnené daňové priznanie (prípadne aj s Potvrdením o odpracovaní minimálne 40 hodín) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 31. marca 2017.


POSTUP pre právnické osoby

Ak ste právnická osoba, zaužívaným spôsobom môžete venovať 1 % z dane, ale môžete pomôcť sumou až 2 % z dane.
Ak do 31. marca 2017 darujete na verejnoprospešné účely čiastku minimálne vo výške 0,5 % dane (nemusí to byť ten istý subjekt, ktorému asignujete časť dane), potom môžete poukázať Autistickému centru Andreas 2 % z dane.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľom, ktorým asignujete časť dane, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – NOVINKA od roku 2016.

Tlačivá treba doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 31. marca 2017, príp. podľa zmeneného termínu.


Ďalšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo www.dvepercenta.sk .


Plagát na stiahnutie

Spoločne s Vašou podporou môžeme urobiť pre ľudí s autizmom viac.
Ďakujeme, že ste stále s nami!