INOVAČNÉ AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIEPripravili sme niekoľko programov akreditovaného inovačného vzdelávania.

Poskytovateľom vzdelávania je Francesco – regionálne autistické centrum v Prešove. Miesto vzdelávania: Autistické centrum Andreas v Bratislave, Galandova 7

Jednotlivé programy sú určené pre špeciálnych pedagógov, psychológov a logopédov.

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE.
Špecifiká edukácie detí s PAS v MŠ
Špecifiká edukácie žiakov s PAS v ZŠ a SŠ
Špecifiká edukácie žiakov s PAS v ŠZŠ a PŠ
Pedagogický asistent v procese vzdelávania žiakov s autizmom
Klient s PAS v poradenskom a školskom zariadení - OTVÁRAME V SEPTEMBRI 2022

Prihlášky:
Prihláška: Špecifiká edukácie detí s PAS v MŠ
Prihláška: Špecifiká edukácie žiakov s PAS v ZŠ a SŠ
Prihláška: Špecifiká edukácie žiakov s PAS v ŠZŠ a PŠ
Prihláška: Pedagogický asistent v procese vzdelávania žiakov s autizmom
Prihláška: Klient s PAS v poradenskom a školskom zariadení - PRIHLÁŠKY PRIJÍMAME DO 31. AUGUSTA 2022