Ďakujeme Nadácii Intenda za možnosť zrealizovať projekt Hľadám človeka. Projekt sa realizoval vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak Telekom.názov projektu: Hľadám človeka
realizácia: august – december 2009
výška podpory: 3 098 €
grantový program: Program podpory projektov pre ľudí so sociálnym znevýhodnením
donor: Nadácia Intenda

Cieľom projektu „Hľadám človeka“ je zvýšenie kvality života ľudí s poruchou autistického spektra a dlhodobá podpora rodín s autistickým členom prostredníctvom vyhľadávania dôležitých dospelých, ktorí aspoň sčasti môžu odbremeniť rodiny ako osobní asistenti, priatelia alebo sprevádzatelia životom. Projekt sa zameriava na vyhľadávanie a oslovovanie týchto dôležitých „človekov“. Ľudia s autizmom budú môcť podľa svojich individuálnych možností a schopností rozvíjať svoje životné zručnosti s využitím špeciálnych informačno-komunikačných techník. V rámci pracovnej činnosti s výraznou pomocou terapeutov si vytvoria vlastný „inzerát“, kde zviditeľnia svoje záujmy, aktivity, a na základe ktorých si „nájdu človeka“.
Projekt „Hľadám človeka“ sa uskutočňuje vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda.


Ďakujeme:


Fotky z realizácie projektu: