KDE PARKOVAŤ

Pri budove centra Andreas parkujte, prosím, len na zákonom dovolených miestach, t. j. NIE na miestach označených bielym krížom a NIE na chodníku so značením neprerušovaná žltá čiara (parkovanie dovolené iba s preukazom pre obyvateľov danej mestskej časti). Na týchto miestach hrozí odtiahnutie vozidla mestskou službou s následnou pokutou. Pred budovou na Galandovej ulici máme vyhradené dve miesta pre parkovanie áut s označením ZŤP. Parkovať môžete bezplatne pozdĺž ulice Timravina. Na uliciach Godrova a Galandova (okrem ZŤP) neparkujte.

Vo výnimočných prípadoch môžete zaparkovať aj v areáli budovy, treba sa však vopred dohodnúť, pretože parkovanie využívajú iní nájomníci, zamestnanci, príp. externí dodávatelia služieb.
V prípade potreby parkovania volajte tel. č. 0915 868 940, p. Erika Vrabcová.

Za porozumenie ďakujeme.