KDE PARKOVAŤ

PARKOVANIE

Pri budove Autistického centra Andreas parkujte, prosím, len na zákonom dovolených miestach, t.j. NIE na miestach označených bielym krížom (parkovanie dovolené iba s preukazom pre obyvateľov danej mestskej časti) a NIE na chodníku označeného neprerušovanou žltou čiarou. Na týchto miestach hrozí odtiahnutie vozidla mestskou službou s následnou pokutou.
Pred budovou máme vyhradené dve miesta pre parkovanie áut s označením ZŤP.
Parkovať môžete aj v areáli budovy. V tomto prípade nás ale informujte dopredu, pretože parkovanie využívajú aj iní zamestnanci, príp. externí dodávatelia služieb.

Za porozumenie ďakujeme.