Pre záujemcov


V prípade záujmu, prosím, napíšte svoje kontaktné údaje na email vyskum.autizmus@gmail.com. Databázu záujemcov spracováva v súčasnosti Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA) na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Kontakt: MUDr. Anna Pivovarčiová.

Poslaný email slúži ako podklad pre zaradenie detí s autizmom do štúdie „Podávanie metylovaného derivátu vitamínu B12, koenzýmu Q10 a probiotík u detí s autizmom". O ďalšom postupe vás bude následne informovať Akademické centrum výskumu autizmu. Údaje, ktoré ste poslali do 19. júna 2014 cez dotazník uverejnený na tejto stránke, sme poskytli ACVE.

Ďakujeme, 19. júna 2014

Za organizačný tím

Kateřina Nakládalová