názov projektu: My vás ochránime, my vás potrebujeme
realizácia: júl – november 2010
výška podpory: 2 646 €
grantový program: Zelené obce
donor: Nadácia Dexia banky Slovensko

Prostredníctvom projektu "MY VÁS OCHRÁNIME, MY VÁS POTREBUJEME" plánujeme zrevitalizovať a zrekonštruovať záhradu pre relaxačné a terapeutické aktivity svojich klientov a vytvoriť tak pre klientov, ako i pre susedov z okolia, príjemné zelené prostredie. Projektom chceme ozdraviť cenné dreviny na území záhrady, ktoré sú vyhlásené za chránené stromy. Oživený ekosystém záhrady prinesie klientom pokoj a intimitu, a môže prilákať ďalšie vtáctvo na hniezdenie. Zachovanie pôvodných a vytvorenie nových foriem zelene bude prínosom pre danú lokalitu a prispeje ku skvalitneniu životných podmienok všetkých v okolí.

Zrevitalizovanie a záchranu drevín v záhrade centra Andreas, ako i podporu dobrovoľníckych aktivít, uskutočňuje vďaka podpore Nadácie Dexia banky Slovensko.

Ďakujeme: