Naši ľudia
Štatutárnq zástupkyňa

Ing. Kateřina Nakládalová
riaditeľka

Správna rada

Ing. Jana Pšenákovápredsedkyňa
Pavol Klučka
Ing. Roman Mészároš
Ing. Rasťo Nakládal
MUDr. Jozef Šóth, CSc.


Dozorná rada

Františka Ďurkovská
Eva Trnačevičová
Vanesa Vojtíšková


Kontakty


Manažment

Ing. Kateřina Nakládalová – riaditeľka
e-mail: nakladalova@andreas.sk, GSM: +421 910 927 130


Riaditeľka pre odbornú činnosť

Mgr. Nadežda Okenicová - špeciálna pedagogička
e-mail: okenicova@andreas.sk, GSM: +421 907 749 324


Terapie, poradenstvo, rehabilitácia:

Mgr. Lenka Brinčíková - špeciálna pedagogička
Mgr. Natália Jarábková - špeciálna pedagogička
PhDr. Jiřina Kántorová - psychologička, špeciálna pedagogička
Mgr. Lenka Kuricová - psychologička
Mgr. Marcela Machálková - psychologička
Mgr. Nadežda Okenicová - špeciálna pedagogička
Mgr. Veronika Pospíšilová - psychologička
Mgr. Oľga Rajecová – liečebná pedagogička
Mgr. Lucia Rusnáková – psychologička

V prípade záujmu o diagnostiku, konzultácie alebo poradenstvo, kliknite, prosím, na OBJEDNÁVKY!Vstupná a diferenciálna diagnostika, rediagnostika :

Mgr. Lenka Brinčíková - špeciálna pedagogička
PhDr. Jiřina Kántorová – psychologička, špeciálna pedagogička
Mgr. Lenka Kuricová - psychologička
MUDr. Veronika Marcinčáková-Husárová - psychiatrička
Mgr. Lucia Rusnáková - psychologičkaVývinová diagnostika PEP-R pre deti do 7 rokov:

PhDr. Jiřina Kántorová – psychologička, špeciálna pedagogička
Mgr. Oľga Rajecová - liečebná pedagogička

V prípade záujmu o doplnkové terapie, kliknite, prosím, na OBJEDNÁVKY - DOPLNKOVÉ TERAPIE!Iné terapie a aktivity:

Mgr. Lenka Brinčíková - terapia Snoezelen
Jana Detvajová – arteterapia
Mgr. Gabriela Fabian - logopedička
Marek Gregorovič – muzikoterapia, voľnočasové aktivity
Lucia Gvozdjáková - projektová manažérka, gvozdjakova@andreas.sk
Ľuba Heinzlová - administratíva, školenia
MUDr. Veronika Marcinčáková-Husárová - psychiatrička
Magdaléna Mészárosová – administratíva, voľnočasové aktivity
Andrea Riečická - knižnica
Eva Roháľová – arteterapia
Eva Roszypalová – masáže
Vladimír Ruman – vzdelávanie v IT
Marcel Vén – muzikoterapia
Táňa Vlčková - arteterapia
Andrea Záčiková - fyzioterapia, voľnočasové aktivitySpráva budovy

Andrea Riečická
e-mail: andreas@andreas.sk
tel.: +421 2 544 10 907, GSM: +421 918 591 624