Naši ľudia
Štatutárna zástupkyňa

Ing. Kateřina Nakládalová
riaditeľka

Správna rada

Ing. Jana Pšenákovápredsedkyňa
Pavol Klučka
Ing. Roman Mészároš
Ing. Rasťo Nakládal
MUDr. Jozef Šóth, CSc.


Dozorná rada

Františka Ďurkovská
Eva Trnačevičová
Vanesa Vojtíšková

Kontakty


Manažment

Ing. Kateřina Nakládalová – riaditeľka
e-mail: nakladalova@andreas.sk, GSM: +421 910 927 130

Mgr. Nadežda Okenicová - riaditeľka pre odbornú činnosť
e-mail: okenicova@andreas.sk, GSM: +421 907 749 324

Ing. Lucia Gvozdjáková - projektová manažérka
e-mail: gvozdjakova@andreas.sk, GSM: +421 905 746 280


Administratívna podpora

Andrea Riečická – správa budovy, administratíva, knižnica
e-mail: andreas@andreas.sk, GSM: +421 918 591 624, T/F: +421 2 544 10 907

Magdaléna Mészárosová - administratíva, organizovanie dobrovoľníkov
e-mail: meszarosova@andreas.sk, T/F: +421 2 544 10 907


Odborný tím

Mgr. Ivana Biznárová - psychologička (terapie pre deti a mládež s AS/HFA)
Mgr. Lenka Brinčíková - špeciálna pedagogička (vypracovávanie IVP a podkladov k integrácii, terapie pre deti s HFA/AS, poradenstvo pre rodiny, školy a školské zariadenia)
Mgr. Lucia Golisová – psychologička (diagnostika, terapie pre deti s AS, poradenstvo pre rodiny)
Mgr. Natália Jarábková - špeciálna pedagogička (terapie, poradenstvo pre rodiny)
PhDr. Jiřina Kántorová - psychologička, špeciálna pedagogička (diagnostika, poradenstvo pre rodiny)
Mgr. Marcela Machálková - psychologička (terapie pre deti a mládež s AS/HFA, poradenstvo pre rodiny)
Mgr. Ľubica Melocíková - psychologička (terapie pre deti a mládež s AS/HFA, poradenstvo pre rodiny)
Mgr. Nadežda Okenicová - špeciálna pedagogička (terapie pre deti a mládež s AS/HFA; poradenstvo pre rodiny, školy a školské zariadenia)
Mgr. Veronika Pospíšilová - psychologička (diagnostika, vyšetrenie intelektu)
Mgr. Oľga Rajecová – liečebná pedagogička (terapie pre deti s DA, poradenstvo pre rodiny, materské školy)
Mgr. Lenka Šeligová - psychologička (diagnostika, posudky, terapie pre deti s DA)

Naši spolupracovníci:

Katarína Bežillová - Snoezelen terapia
Jana Detvajová – arteterapia
Marek Gregorovič - muzikoterapia
Alžbeta Opálková - Snoezelen terapia
Eva Roszypalová - masáže
Vladimír Ruman - vzdelávanie v IT
Táňa Vlčková - arteterapia
Andrea Záčiková - fyzioterapia