Naši ľudiaManažment
Ing. Kateřina Nakládalová – riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
Mgr. Nadežda Okenicová - riaditeľka pre odbornú činnosť a riaditeľka SCŠPP
Ing. Lucia Gvozdjáková - projektová manažérka

Odborný tím
Mgr. Ivana Biznárová - psychologička (terapie pre deti s AS/HFA)
Mgr. Lenka Brinčíková - špeciálna pedagogička (vypracovávanie IVP a podkladov k integrácii, terapie pre deti s HFA/AS, poradenstvo pre rodiny, školy a školské zariadenia)
Mgr. Lucia Golisová – psychologička (diagnostika, terapie pre deti s AS, poradenstvo pre rodiny, školy a školské zariadenia)
Mgr. Natália Jarábková - špeciálna pedagogička (terapie pre deti s DA, poradenstvo pre rodiny, materské a špeciálne školy)
PhDr. Jiřina Kántorová - psychologička, špeciálna pedagogička (diagnostika, poradenstvo pre rodiny)
Mgr. Marcela Machálková - psychologička (terapie pre deti a mládež s AS/HFA, poradenstvo pre rodiny, školy a školské zariadenia)
Mgr. Ľubica Melocíková - psychologička (terapie pre deti a mládež s AS/HFA, poradenstvo pre rodiny, vyšetrenie intelektu, posudky)
Mgr. Nadežda Okenicová - špeciálna pedagogička (terapie pre deti a mládež s AS/HFA; poradenstvo pre rodiny, školy a školské zariadenia)
Mgr. Veronika Pospíšilová - psychologička (diagnostika, vyšetrenie intelektu)
Mgr. Oľga Rajecová – liečebná pedagogička (terapie pre deti s DA, poradenstvo pre rodiny, materské školy)
Mgr. Lenka Šeligová - psychologička (diagnostika, posudky, terapie pre deti s DA)

*AS – Aspergerov syndróm
*DS – detský autizmus
*HFA – vysokofunkčný autuzmus
*IVP – individuálny vzdelávací plán

Administratívna podpora
Magdaléna Mészárosová - manažovanie dobrovoľníkov
Andrea Riečická – správa budovy, knižnica
Erika Vrabcová - recepcia, prihlasovanie na diagnostiku

Naši spolupracovníci:
Katarína Bežillová - Snoezelen terapia
Jana Detvajová – arteterapia
Marek Gregorovič - muzikoterapia
Alžbeta Opálková - Snoezelen terapia
Eva Roszypalová - masáže
Vladimír Ruman - vzdelávanie v IT
Táňa Vlčková - arteterapia
Andrea Záčiková - fyzioterapia

Správna rada
Ing. Jana Pšenákovápredsedkyňa
Pavol Klučka
Ing. Roman Mészároš
Ing. Rasťo Nakládal
MUDr. Jozef Šóth, CSc.

Dozorná rada
Františka Ďurkovská
Eva Trnačevičová
Vanesa Vojtíšková