Objednávanie služieb

V prípade záujmu o poskytnutie našich služieb: vstupná diagnostika, rediagnostika, vývinová diagnostika PEP-R / EHP, CARS, základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, terapia alebo konzultácia,

vyplňte prosím VSTUPNÝ FORMULÁR

Po vyplnení požadovaných údajov v elektronickom formulári vás budeme (cca do 7 pracovných dní) mailom informovať, že vaša žiadosť bola zaevidovaná a zaradená do poradovníka. Čakacie doby sú rôzne, v závislosti od poskytovanej služby - na diagnostiku je čakacia doba cca 5 až 9 mesiacov, na poradenstvo, konzultácie a rediagnostiku 1 až 2 mesiace. Minimálne 2 týždne pred prvým stretnutím vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme s vami presný termín a čas stretnutí.

Poskytované služby sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka služieb. Upozorňujeme, že uvedené ceny sú hodinové sadzby, ak nie je uvedené inak. Za každú načatú polhodinu účtujeme polovicu z uvedenej ceny.

V prípade absencie alebo zrušenia stretnutia menej ako 24 hodín pred rezervovaným termínom klient platí poplatok 50 % z ceny danej služby z dôvodu blokovania termínu inému záujemcovi o vyšetrenie. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je zrušenie stretnutia možné a po dohode akceptovateľné aj bez poplatku. Všetky získané prostriedky sú spätne využívané v prospech klientov s autizmom v zhode s poslaním a cieľmi neziskovej organizácie Autistické centrum Andreas.
Ak sú deti choré, prosíme, aby ste na diagnostiku, poradenstvo alebo terapiu deti nenosili. Chránite tak všetkých zúčastnených.
Stretnutie je možné zrušiť telefonicky, v prípade nedostupnosti formou SMS na číslo +421 908 767 565.

AK POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ
Kontakt: Mgr. Lenka Brinčíková
e-mail: objednavky@andreas.sk
GSM: + 421 908 767 565
Ak nedvíhame, práve prebieha terapia, prosíme, o zaslanie SMS s uvedením kontaktu na vás, prípadne volajte v konzultačných hodinách.

INFORMAČNÝ LIST pre záujemcov o diagnostiku