Online konferencia 2022


Na ceste s autizmom
Online konferencia pre rodičov, odborníkov a širšiu verejnosť
24. marca 2022 / 9:00-17:00

Cieľom konferencie je ponúknuť overené postupy a kazuistiky, ktoré sa odborníčkam a odborníkom v starostlivosti o ľudí s autizmom osvedčili a ktoré môžu byť pre ostatných inšpiráciou.

Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Konferencia bude prebiehať online. Môžete sa jej zúčastniť z pohodlia vášho domova alebo z práce. Po každej prezentácii bude dostatok času na otázky a diskusiu. Konferencia bude prebiehať v slovenskom a českom jazyku.


PROGRAM KONFERENCIE


PREDNÁŠAJÚCI


VIDEO VÝSTUP: Odkaz dospelej klientky s Aspergerovým syndrómom


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Pre prihlásenie na konferenciu je potrebné
- vyplniť FORMULÁR a
- uhradiť účastnícky poplatok.


Poplatok treba uhradiť vzápätí po registrácii, ideálne do 20. marca 2022.
Až po potvrdení prijatia platby Vám zašleme na zadaný email link na službu ZOOM. Faktúru zasielame po skončení konferencie. Link bude sprístupnený od 8:30 v deň konferencie.
Na sledovanie konferencie je nutné mať stabilné internetové pripojenie a zariadenie (počítač, notebook, tablet, smartfón), ideálne s nainštalovanou aplikáciou ZOOM. Viac informácií na https://zoom.us.

Odoslaním registračného formuláru súhlasíte s nahrávaním konferencie, záznam ktorej bude použitý iba pre pracovné účely a nebude voľne zdieľaný.

DÔLEŽITÉ
Na konferenciu sa pripojte pod menom a priezviskom zadaným v registračnom formulári. Zaslaný link je jedinečný a slúži pre pripojenie jedného zariadenia. Link nezdieľajte. Kapacita je obmedzená na 150 účastníkov.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
základný poplatok: 50 EUR
znížený poplatok: 40 EUR
- pri prihlásení do 15. marca

Bankové spojenie: Fio banka, a. s.
číslo účtu: 2001965508 / 8330
IBAN: SK77 8330 0000 0020 0196 5508
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 24032022
Správa pre príjemcu: MENO a PRIEZVISKO
(veľmi dôležité pre zaslanie linku)

Faktúru zasielame po skončení konferencie.
(V iných prípadoch sa obráťte na pani Riečickú.)

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE
Informácie o zrušení účasti na konferencii prijímame písomnou formou na konferencia@andreas.sk. Telefonické zmeny alebo storná nebudú akceptované.

Pre zrušenie registrácie platia nasledujúce storno podmienky:
do 20. marca bez storno poplatku
od 21. marca 50% storno poplatok

V prípade zrušenia konferencie zo strany Autistického centra Andreas (alebo vyššej moci) bude účastnícky poplatok vrátený v plnej výške všetkým registrovaným účastníkom.


KONTAKTY
Lucia GVOZDJÁKOVÁ
konferencia@andreas.sk, +421 905 746 280

Andrea RIEČICKÁ – platby, fakturácie, storná
konferencia@andreas.sk, +421 918 591 624


Konferencia je realizovaná v rámci projektu „Zapojenie verejnosti do prípravy Koncepcie pomoci ľuďom s autizmom“ podporeného z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Usporiadateľmi konferencie sú Autistické centrum Andreas a platforma autistických organizácií Auti 8.