Online stretnutia

Od 6. mája sme začali na facebooku vysielať živé diskusie Sme s vami, aj keď ste doma. Sledovať ich môžete TU aj v prípade, že nemáte facebookový účet. Diskusie budú zavesené na facebooku jeden mesiac. Ak máte záujem položiť k diskutovanej téme otázku, svoj podnet napíšte na poradna@andreas.sk (do predmetu emailu napíšte názov diskusie) alebo píšte priamo do komentára počas vysielania.


PROGRAM na MÁJ 2020

V stredu 6. mája od 14.00 do 15.00 - Online stretnutie s Jiřinou Kántorovou (psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou) a Oľgou Rajecovou (liečebnou pedagogičkou) na tému: Problémové správanie detí s detským autizmom. Ako zvládať problémové správanie doma v zmenenom režime?

V stredu 13. mája od 14.00 do 15.00 – Online stretnutie s Danielou Budinskou (sociálnou pedagogičkou) a Katarínou Baboľovou (psychologičkou) na tému: Kyberšikana a bezpečné užívanie internetu.

stredu 20. mája od 14.00 do 15.00 – Online stretnutie s Ivanou Biznárovou (psychologičkou) a Janou Solárovou (psychologičkou) na tému: Ako prežiť karanténu s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom?

V stredu 27. mája od 14.00 do 15.00 – Online stretnutie s Hanou Krajčíkovou (špeciálnou pedagogičkou) a Janou Solárovou (psychologičkou) na tému: Rediagnostické vyšetrenie. Čo potrebujete vedieť o rediagnostickom vyšetrení u nás.

PROGRAM na JÚN 2020

V stredu 3. júna od 14.00 do 15.00 – Online stretnutie s Oľgou Rajecovou (liečebnou pedagogičkou) na tému: Problémové správanie detí s detským autizmom. Ako zvládať problémové správanie doma v zmenenom režime? – pokračovanie

V stredu 10. júna od 14.00 do 15.00 - Online stretnutie s Annou Kudjakovou (špeciálnou pedagogičkou) a Oľgou Rajecovou (liečebnou pedagogičkou) na tému: Mám iné dieťa? Varovné signály a kde hľadať pomoc a podporu.

V stredu 17. júna od 14.00 do 15.00 – Online stretnutie s Annou Kudjakovou (špeciálnou pedagogičkou) a Oľgou Rajecovou (liečebnou pedagogičkou) na tému: Štruktúra a vizualizácia. Prečo sú pre deti s autizmom odporúčané?

Projekt bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava.