Profil obstarávateľa


Výzva 022013 – zákazka: Prekladateľské služby z nemeckého a anglického jazyka.
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzva 012013 – zákazka: Tlmočenie v nemeckom jazyku.
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.