názov projektu: Spolu to zvládneme
realizácia: január – november 2018
donor: Nadácia Orange

Cieľom projektu "Spolu to zvládneme II." je nadviazať na minuloročný projekt s upriamením pozornosti na posilnenie rodičov ako spolupracujúcich kooterapeutov, na všeobecnú podporu starostlivosti o deti s autizmom a na podporu scitlivovania verejnosti v téme autizmu. Pre rodičov plánujeme zorganizovať 14 rôznych aktivít, ktoré ich posilnia v podpore vývinu ich vlastných detí. Stratégiou bude podávanie "prvej pomoci" rodičom s autistickým dieťaťom, ako aj poskytovanie neustálej podpory prostredníctvom rodičovských stretnutí, workshopov a seminárov. Dlhodobým cieľom je zvyšovanie povedomia verejnosti v téme autizmu. V rámci projektu plánujeme oživiť webovú stránku centra Andreas, v treťom vydaní vytlačiť obľúbený Katalóg didaktických pomôcok a vydať úplne nový zápisník s atraktívnym dizajnom, v štýle Andreas.


Ďakujeme: