Práve realizované projekty


Nie si sám (Záleží nám), september – december 2018

Podpora senzorickej integrácie v Autistickom centre Andreas (International Women´s Club Bratislava), november 2018 – október 2019

Arteterapia – zvyšovanie dobrého psychického stavu detí s autizmom (Mestská časť Bratislava - Staré Mesto), apríl – december 2018

Záhrada – miesto pokoja a bezpečia pre ľudí s autizmom (Mestská časť Bratislava - Staré Mesto), apríl – december 2018

Spolu to zvládneme II. (Nadácia Orange), január – november 2018

Program expertného dobrovoľníctva (LEAF), 2017 – 2019

Pre rodičov bez rodičov (Dobrá krajina, Nadácia Pontis), 2010 - 2018