Práve realizované projekty


Spolu to zvládneme (Nadácia Orange), apríl – november 2017

Rozvoj komunikačných a sociálnych zručností u detí a mladých ľudí s autizmom prostredníctvom IKT (Mestská časť Bratislava - Staré Mesto), máj – december 2017

Záhrada zelená – pre autistov ako stvorená (Hlavné mesto SR Bratislava), máj – december 2017

Integrácia detí s Aspergerovým syndrómom v materských, základných a stredných školách (Nadácia Volkswagen Slovakia), október 2016 – jún 2017

Podpora aktivít Autistického centra Andreas (Nadácia Televízie Markíza), október 2016 až november 2017

Pre rodičov bez rodičov (Dobrá krajina, Nadácia Pontis), 2010 - 2017