názov projektu: Tu mi je dobre
realizácia: júl 2009 – jún 2010
výška podpory: 5 873 €
grantový program: Hodina deťom
donor: Nadácia pre deti Slovenska

Cieľom projektu je spravádzkovať v Autistickom centre Andreas n.o. dve špeciálne miestnosti, určené na terapeutické, relaxačné a voľnočasové využitie, ktoré poskytnú možnosť využívať multistimulačnú metódu Snoezelen. Predkladaný projekt úzko nadväzuje na naše predchádzajúce aktivity v oblasti Snoezelen terapie. Dlhodobým cieľom projektu je poskytovať pravidelnú a systematickú Snoezelen terapiu klientom centra, ako i ostatným deťom a mladým ľuďom s poruchou autistického spektra z externého prostredia centra v rámci Bratislavy. Prostredníctvom praktických skúseností so Snoezelen terapiou plánujeme vydať brožúrku „Výber vhodných terapií pre deti a mladých ľudí s PAS – príklady dobrej praxe“.

Projekt Tu mi je dobre sa realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácie pre deti Slovenska.

Fotodokumentácia z realizácie projektu

Ďakujeme: