Špecializované sociálne poradenstvo

poskytujeme nielen deťom a mladým ľuďom s poruchou autistického spektra, ale aj ich rodičom, užšiemu či širšiemu sociálnemu prostrediu. Pomáhame pri vyrovnávaní sa s postihnutím, pri zorientovaní sa v sociálno-právnej legislatíve, v otázkach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, pri úprave fyzického a sociálneho prostredia dieťaťa. Sociálne poradenstvo poskytujeme v súlade so zákonom 485/2013.