Stretnutia rodičov detí s poruchou autistického spektra


Pozývame Vás na pravidelné stretnutia rodičov detí s poruchou autistického spektra (detský autizmus, Aspergerov syndróm, atypický autizmus), ktoré sa konajú každý druhý utorok v Autistickom centre Andreas v čase od 18.00 pod vedením psychologičky Kataríny Széherovej.

Termíny stretnutí v roku 2010:

7. septembra
21. septembra
5. októbra
19.októbra
9. novembra
23. novembra
7. decembra
21.decembra

Navrhované témy (podľa želania účastníkov):
- vyrovnanie sa rodiny s diagnózou dieťaťa
- neprijatie diagnózy a jej spochybňovanie
- tendencia rodiny k hyperprotektivite
- odmietanie dieťaťa
- zlosť a sebaľútosť
- vyčerpanosť rodiny
- vplyv na kvalitu vzťahov a klímy v rodine
- krízové obdobia
- problematika súrodencov
- obhajoba dieťaťa na verejnosti.

Poplatok za sedenie: € 3,50.

Vedúca skupiny Mgr. Katarína Széherová má skúsenosti s vedením terapeutických skupín v klinickej praxi, je matkou dospelej dcéry s vysokofunkčným autizmom.

Ďalšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 0905 789 636 alebo na e-mailovej adrese katszeh@gmail.com

Tešíme sa na stretnutie.