Terapia

podporuje získavať a rozvíjať vedomosti a zručnosti na zvyšovanie nezávislosti dieťaťa a mladého človeka s poruchou autistického spektra do takej miery, ako je to možné.