Ukončené medicínske štúdie


Pozývame vás na Informačné stretnutie pre rodičov o výsledkoch doterajších medicínskych štúdií (MB12, koenzým Q10, probiotiká) dňa 22.mája 2013 o 15. hod. na Lekárskej fakulta UK v Bratislave.

15. decembra 2010 sa na Lekárskej fakulte konala konferencia „AUTIZMUS – výzva k interdisciplinárnej spolupráci“.

Program konferencie
Prezentácia PharmDr. Adela Čorejová, PhD.: Autizmus a metylovaný vitamín B12
Prezentácia Doc. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.: Autizmus a koenzým Q10
Prezentácia MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.: Autizmus a probiotiká

V prípade záujmu, prosím, napíšte svoje kontaktné údaje na email vyskum.autizmus@gmail.com. Databázu záujemcov spracováva v súčasnosti Akademické centrum výskumu autizmu (ACVA) na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Kontakt: MUDr. Anna Pivovarčiová.

Poslaný email slúži ako podklad pre zaradenie detí s autizmom do štúdie „Podávanie metylovaného derivátu vitamínu B12, koenzýmu Q10 a probiotík u detí s autizmom". O ďalšom postupe vás bude následne informovať Akademické centrum výskumu autizmu. Údaje, ktoré ste poslali do 19. júna 2014 cez dotazník uverejnený na tejto stránke, sme poskytli ACVE.


Odborné články

Poster na 7. medzinárodnej konferencii Svetovej asociácie pre Koenzým Q10 v Seville v Španielsku, 8-11. novembra 2012

Bazálne hladiny antioxidantov, peroxidácie lipidov a účinok lipozomálneho redukovaného koenzýmu Q10 na psychologické prejavy u detí s autizmom (predbežné výsledky medzinárodného projektu); Revue 1 Medicíny v praxi 2012

Autizmus u detí a Koenzým Q10, Prof. Doc. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc., Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.; Revue 3 Medicíny v praxi 2011