Otvárame dvere - aby sa otvárali srdcia

Rok 2006 sa niesol v znamení 5. výročia existencie Autistického centra Andreas® n.o., ktoré bolo založené na účel poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti u populácie s autistickým syndrómom.

Projekt "Otvárame dvere - aby sa otvárali srdcia" bol rozdelený do dvoch dní. Súčasťou prvého dňa projektu "Autizmus a integrácia" bola medzinárodná odborná konferencia, ktorú slávnostne 27.11.2006 v priestoroch Bratislavskej vysokej školy práva otvoril primátor mesta Bratislavy, Andrej Ďurkovský. Záštitu nad týmto projektom prevzala Nadácia Silvie Gašparovičovej a prezident Celosvetovej autistickej organizácie Pat Matthews. Partneri z Írska odprezentovali svoje skúsenosti z budovania a fungovania celoživotných zariadení v Írsku a severnom Anglicku. Pat Matthews, ktorý v súčasnosti spolu s manželkou Nualou, stoja na čele Svetovej autistickej organizácie, Európskej autistickej organizácie a Írskej spoločnosti pre autizmus (World Autism Organisation, Autism Europe, Irish Society for Autism), predstavili budovanie celoživotných zariadení z pohľadu rodičov a veľkých aktivistov. Ich zásluhou vybudovala Írska autistická organizácia sieť rezidenčných zariadení pre dospelých ľudí s autizmom po celom Írsku (farmy, dielne a chránené bývanie "pod jednou strechou"). Podrobnejšie ich služby predstavil Paul Henry, riaditeľ pre služby Írskej spoločnosti pre autizmus.
Odborné povedomie účastníkov konferencie svojimi prednáškami podporili aj experti z Ministerstva školstva SR. Konferencia bola významným prínosom pre odbornú, rodičovskú i laickú verejnosť.
V rámci druhej časti projektu "Dňa otvorených dverí" centrum predstavilo svoje novozrekonštruované priestory na Galandovej ul. v Bratislave, ktoré slávnostne otvorila pani Silvia Gašparovičová. Záujemcovia sa počas odborného výkladu oboznámili so službami, ktoré centrum poskytuje a ukážkami prác detí a rodičov.

Súčasťou Dňa otvorených dverí bolo aj tlačové podujatie, cieľom ktorého bolo priniesť informáciu odbornej i laickej verejnosti o problematike autizmu, existencii a význame centra, činnosti a plánoch Andreasu a taktiež o priebehu a výsledku medzinárodnej odbornej konferencie. Tlačové podujatie svojím vystúpením podporili: Pat Matthews, prezident Svetovej autistickej organizácie, spolu s manželou Nualou, Andrea Šedibová, riaditeľka pre odbornú činnosť, Andreas n.o., Jana Pšenáková, predsedkyňa Správnej rady, Andreas n.o. a čestní hostia pani Silvia Gašparovičová a Andrej Ďurkovský, primátor Hlavného mesta Bratislavy.

Ambície projektu sa naplnili a Andreas takto plynule nadviazal na predchádzajúce úspešné aktivity z roku 2005, ale najmä rozšíril pole pôsobnosti v danej oblasti a cielene pôsobil na verejnosť, aby sa odtabuizovala téma autizmu, zlepšilo vnímanie a zvýšila tolerancia voči ľuďom s autizmom, hostia zo zahraničia priviezli na Slovensko nové, vo svete však odskúšané skúsenosti a informácie. Projekt sa stal, v neposlednom rade, atraktívnym materiálom aj pre samotné média, ktoré tak základné posolstvo projektu a citlivé témy dostali do širokého povedomia verejnosti, partneri zase uvítali netradičnú možnosť propagácie a spojenia mena firmy s ušľachtilým cieľom.

Sumárny dokument projektu - 62MB