Verejná zbierka od 6. decembra 2017 do 30. novembra 2018


Dňa 4. decembra 2017 Ministerstvo vnútra SR rozhodlo listom č. SVS-OVS2-2017/041745 o zapísaní verejnej zbierky Autistického centra Andreas do registra zbierok pod registračným číslom zbierky 000-2017-041745. Verejná zbierka sa uskutočňuje od 6. decembra 2017 do 30. novembra 2018. Príspevky získané zbierkou sa zhromažďujú na osobitnom účte IBAN SK18 7500 0000 0049 9992 8936, vedenom v Československej obchodnej banke, a. s.

Výnos zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a odborných terapií pre klientov s autizmom a ich rodinných príslušníkov.