názov projektu: Vidieť znamená Vedieť
realizácia: november 2009 – november 2010
donor: Nadácia Orange a Orange Foundation

Cieľom projektu „Vidieť znamená Vedieť“ je vytvoriť všeobecné katalógy didaktických pomôcok, ktoré budú zamerané na pomoc osobám s poruchou autistického spektra, na stimuláciu ich ďalšieho osobnostného rozvoja, na skvalitnenie celoživotného vzdelávania a na zvýšenie profesionalizácie odborníkov pracujúcich s autistami na celom Slovensku. Autistické centrum Andreas plánuje zabezpečiť špeciálne pomôcky, pomocou ktorých bude možné vytvárať individuálne vzdelávacie plány pre každého klienta alebo žiaka s PAS a vypracovávať metodiku na uľahčenie edukačného procesu.

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie Orange a Orange Foundation.

Fotodokumentácia z realizácie projektu:

„Krabicové“ úlohy:

„Komunikačné karty“:

„Režimové karty“:


Ďakujeme: