Vstupná diagnostika

je určená pre deti, u ktorých je podozrenie na poruchu autistického spektra. Dieťa absolvuje komplexnú diagnostiku pozostávajúcu z troch stretnutí. V prípade väčšej vzdialenosti od Bratislavy je dohoda možná. Prvé stretnutie obsahuje anamnestický rozhovor s rodičom /zákonným zástupcom bez prítomnosti dieťaťa. Druhé a tretie stretnutie je zamerané na priamu činnosť s dieťaťom. Súčasťou vstupnej diagnostiky je aj informácia o záveroch vyšetrenia, ďalšie poradenstvo a zaslanie písomnej správy z vyšetrenia poštou.

INFORMAČNÝ LIST pre záujemcov o diagnostiku