Chcem sa objednať

V Autistickom centre Andreas sa na poskytované služby môžete objednať iba prostredníctvom elektronických FORMULÁROV.

V prípade záujmu o služby – Diagnostika PAS, Rediagnostické vyšetrenie (pre potreby školy) a vypracovanie podkladov k integrácii (IVP), Špeciálno-pedagogické odporúčanie pre školu, Vyšetrenie intelektu, Posudok za účelom kompenzácie ZP, Terapia, Edukačno-behaviorálna terapia, Sociálna rehabilitácia, Špecializované sociálne poradenstvo, Základné sociálne poradenstvo, Odborná konzultácia, Vývinová diagnostika PEP-R a EHP, CARS, Výjazd do zariadenia alebo domáceho prostredia, Vyhotovenie rôznych potvrdení a správ, Arteterapia, Muzikoterapia, Snoezelen terapia alebo iné doplnkové terapie a voľnočasové aktivity (tábor apod.) - prosím
vyplňte formulár VSTUPNÝ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR.

Po správnom vyplnení požadovaných údajov následne dostanete emailom potvrdenie, že vaša žiadosť bola zaevidovaná a zaradená do poradovníka. Čakacie doby sú rôzne, v závislosti od poskytovanej služby – na diagnostiku sa čakacia doba z kapacitných dôvodov predĺžila na 18 mesiacov, na poradenstvo, konzultácie a rediagnostiku sa čaká približne 3 mesiace. Minimálne 2 týždne pred prvým stretnutím vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme s vami presný termín a čas stretnutí.

Poskytované služby sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka služieb. Upozorňujeme, že uvedené ceny sú hodinové sadzby, ak nie je uvedené inak. Za každú načatú polhodinu účtujeme polovicu z uvedeného poplatku.

V prípade absencie alebo zrušenia stretnutia menej ako 24 hodín pred rezervovaným termínom sa platí 50 % z poplatku danej služby. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je zrušenie stretnutia možné a po dohode akceptovateľné aj bez poplatku. Všetky získané prostriedky sú spätne využívané v prospech klientov s autizmom v zhode s poslaním a cieľmi Autistického centra Andreas.

Diagnostické stretnutie
je možné zmeniť, príp. zrušiť na čísle +421 915 868 940 (p. Erika Vrabcová).

Ostatné odborné služby, ako napríklad terapie, konzultácie a pod.
je možné zmeniť, prípadne zrušiť na čísle +421 908 767 565 alebo u svojho terapeuta.


Ak máte technické ťažkosti s vyplnením formulára, kontaktujte
recepcia: Erika Vrabcová
e-mail: diagnostika@andreas.sk
GSM: + 421 915 868 940

Ak sa chcete poradiť o výbere služieb,
kontaktujte náš odborný tím. Ak nedvíhame, zašlite SMS alebo volajte v konzultačných hodinách. e-mail: poradna@andreas.sk
GSM: + 421 908 767 565