Formuláre


Vstupný formulár

Vstupný formulár vyplňte v prípade záujmu o poskytnutie nasledovných služieb: diagnostika, rediagnostika, vývinová diagnostika PEP-R / EHP, CARS, základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, terapia alebo konzultácia.

Viac informácií TU.Formulár pre doplnkové terapie

Formulár pre doplnkové terapievyplňte v prípade záujmu o poskytnutie nasledovných doplnkových terapií: muzikoterapia, Snoezelen, arteterapia alebo canisterapia.

Viac informácií TU.