Literatúra v slovenskom a českom jazyku

Autor:	Brauns Axel
Názov:	Pestrotiene a netopierci
Vyd. údaje:	MilianiuM, 2009
Počet dostupných:	1 exemplár

Autor:	Williams Donna
Názov:	Nikdo nikde
Vyd. údaje:	Portál, 2009
Počet dostupných:	1 exemplár

Autor:	Baron- Cohen Simon
Názov:	Duševná slepota (Nevisieť do mysle)
Vyd. Údaje:	Europa, 2009
Počet dostupných:	1 exemplár

Autor	 Wendy Lawson
Názov	 Život za sklem (Osobná výpoveď ženy s Aspergerovým syndrómom)
Vyd. údaje	 Portál, 2008
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Helexová B. at all.
Názov	 Poklady v nás
Vyd. údaje	 MPC – Bratislava, 2002
Počet dostupných	 1 exemplár

Autor	 Romančík Ctibor
Názov	 Alternatívna a augmentatívna komunikácia
Vyd. údaje	 1999
Počet dostupných	 1 exemplár

Autor	 
Názov	 Aplikovaná behaviorálna analýza 
Vyd. údaje	 Občanské sdružení Autistik, Praha
Počet dostupných	 8 exemplárov

Autor	 Uta Frith
Názov	 Autizmus (po stopách záhady), 6. kapitola: Inteligencia autistického dieťaťa
Vyd. údaje	 CEECA, Kapocs
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Uta Frith
Názov	 Autizmus (po stopách záhady), 10. kapitola: Zamyslenie sa nad vedomím
Vyd. údaje	 CEECA, Kapocs
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Miroslava Jelínková - Radovan Netušil
Názov	 Autismus I.: Problémy komunikace
Vyd. údaje	 IPPP, 2000
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Miroslava Jelínková
Názov	 Autismus II.: Problémy v sociálních vztazích
Vyd. údaje	 IPPP, 2000
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Miroslava Jelínková
Názov	 Autismus IV.: Péče o dospělé klienty s autismem
Vyd. údaje	 IPPP
Počet dostupných	 3 exempláre

Autor	 Miroslava Jelínková - Radovan Netušil
Názov	 Autismus V.: Dítě s autismem a hra
Vyd. údaje	 IPPP
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Miroslava Jelínková
Názov	 Autismus VI.: Diagnostika a možnosti korekce chování klientů s autismem
Vyd. údaje	 Občanské sdružení Autistik, Praha
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Theo Peeters
Názov	 Autismus, od teorie k výchovně-vzdělávací praxi
Vyd. údaje	 Občanské sdružení Autistik, Praha, 2004
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	
Názov	 Autizmus a legislativa aneb v senátu bez senátorú
Vyd. údaje	 Bratislava, 1989
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	Ch. Gilberg, Peeters Theo
Názov	Autismus – zdravotní a výchovné aspekty
Vyd. Údaje  Portál, Praha, 1998
Počet dostupných  prezenčne

Autor	Werner Kőnig, Gerhard di Pol, Gerhard Schaefer
Názov	Autogénny tréning (Psychodiagnostické a didaktické testy štátny podnik)
Vyd. údaje	 Scientia, Praha, 1998
Počet dostupných	 3 exempláre

Autor	 Bucková, M.
Názov	 Behaviorálna modifikácia: Teória a prax
Vyd. údaje	 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 1999
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Wilson, J.
Názov	 Behaviorálna modifikácia
Vyd. údaje	
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 
Názov	 Biologické aspekty autismu /GFCF dieta/
Vyd. údaje	 Občanské sdružení Autistik, Praha
Počet dostupných	 3 exempláre

Autor 	 Michaela Martinková
Názov	 Chlapec, ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa kresbou
Vyd. údaje	 Vydavateľstvo Európa
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Mark Haddon 
Názov	 Čudná príhoda so psom uprostred noci
Vyd. údaje	 Ikar, 2004
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 
Názov	 Děti s autismem - knížka pro bratry a sestry
Vyd. údaje	 Občanské sdružení Autistik, Praha, 2003
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 J. Pečenák
Názov	 Detský autizmus (Preklady odbornej literatúry)
Vyd. údaje	 Sposa, Bratislava, 1996
Počet dostupných	 3 exempláre

Autor	 Propper, L. - Hrdlička, M.
Názov	 Dětský autismus - článok
Vyd. údaje	 Postgraduální medicína, 2004, 6, č. 1
Počet dostupných	 8 exempláre

Autor	 Šedibová, A.
Názov	 Detský autizmus
Vyd. údaje	 Bratislava 1997, SPOSA
Počet dostupných	5 exempláre

Autor	 Hárdi, I.
Názov	 Dynamický test kresby ľudskej postavy
Vyd. údaje	 Psychoprof, nové Zámky, 1992
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Gloria Laxer
Názov	 Jak žít s autistickým dítětem 
Vyd. údaje	 Autistik, Praha
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 
Názov	 Kvalita sociálnych služieb v poradenstve (Metodika hodnocení) 
Vyd. údaje	 MP SV, Praha 2002
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	Hilde De Clerq
Názov	 Mami, je to člověk nebo zvíře (Myšlení dítěte s autizmem) 
Vyd. údaje	 Portál, 2007
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Balázs, A.
Názov	 Moderné aspekty autizmu
Vyd. údaje	 CEECA, Kapocs
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Davis, J.
Názov	 Môj súrodenec ja autista
Vyd. údaje	 Sposa, Bratislava, 2001
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 
Názov	 Moje dieťa je autistické, Základné informácie o autizme a o tom čo treba robiť
Vyd. údaje	 Andreas, 2008
Počet dostupných	 1 exemplár

Autor	 
Názov	 Muzikoterapia
Vyd. údaje	 
Počet dostupných	 1 exemplár

Autor	 Donna Williams
Názov	 Nikdo nikde (Nevšední životopis autistické dívky)
Vyd. údaje	 Svobodná Praha, Praha, 1995
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Truhlářová, M.
Názov	 Obrázkový slovník pro afatiky
Vyd. údaje	 Avicenum, Praha, 1973
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Patricia Howlin - Michael Rutter
Názov	 Ošetrovanie autistických detí (úryvok)
Vyd. údaje	 CEECA, Kapocs
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	Gabura
Názov	Poradenský proces
Vyd. údaje	
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	Katerina Thorová
Názov	Poruchy autistického spektra
Vyd. Údaje  Portál	
Počet dostupných	Iba prezenčne

Autor	 Schopler, E.; Reichler, R.,J.; Lansing, M. 
Názov	 Podporné programy
Vyd. údaje	 Verlag modernes Lernen, Dortmund 1983 
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Murínová, M.
Názov	 Prístupy TEACCH programu k autizmu
Vyd. údaje	
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 
Názov	 Proaktívne zvládanie nevhodného správania
Vyd. údaje	 Sposa, Bratislava
Počet dostupných	 3 exempláre

Autor	 Schopler, E. - Reichler, R.
Názov	 Psychoedukačný profil
Vyd. údaje	
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Schopler, E., Rhoda L., Schaffer B., Mesibov G.
Názov	 Psychoedukačný profil pro adolescenty a dospělé
Vyd. údaje	 MP SV 2006
Počet dostupných	 6 exemplárov

Autor	 
Názov	 Riešenie problémového správania autistických detí
Vyd. údaje	 Kapocs, CEECA
Počet dostupných	 3 exempláre

Autor	 Németh, O.
Názov	 Slabozrakosť ako pedagogický problém
Vyd. údaje	 Sapientia, Bratislava, 1999
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Jordan, R. - Powell, S.
Názov	 Sociálne súvislosti vývinu
Vyd. údaje	 CEECA, Kapocs
Počet dostupných	 3 exempláre

Autor	Inge Wakehurst
Názov	Sociálno-sexuálny vývin ľudí s autizmom ( Z prezentácie I. Wakehurst, Univerzita New Castle 23-25 April 1993
Vyd. Údaje  
Počet dostupných  4 exempláre

Autor	 
Názov	 Soubor opatření proti zneužívaní a týraní občanů s autismem
Vyd. údaje	 Modrý klíč, Praha, 2001
Počet dostupných	 3 exempláre

Autor	 
Názov	 Svet sám o sebe
Vyd. údaje	 Prek. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Schopler, E. - Reichler, R. - Rochen Renner, B.
Názov	 Škála dětského autistického chování - CARS
Vyd. údaje	
Počet dostupných	 2 exempláre 

Autor	 Schopler, E.
Názov	 Školenie rodičov a odborníkov na výučbu autistických detí
Vyd. údaje	 CEECA, Kapocs
Počet dostupných	 3 exempláre

Autor	 Štefan Vašek
Názov	 Špeciálnopedagogická diagnostika
Vyd. údaje	 Sapientia, Bratislava, 2002
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Tatarková Vladimíra
Názov	 Špecifiká rodiny dieťaťa s autizmom s mentálnym postuhnutím
Vyd. údaje	 Andreas, 2008
Počet dostupných	 1 exemplár

Autor	 Šedibová A.; Šimková A.  
Názov	 Špecifiká autizmu v období dospievania
Vyd. údaje	 Andreas, 2006
Počet dostupných	 1 exemplár

Autor	 J., A. Komenský 
Názov	 Tvúrce nového uspořádaní škol
Vyd. údaje	 SPN, Praha, 1957
Počet dostupných	 1 exemplár

Autor	 Schopler, E. - Lansig, M. - Watters, L.
Názov	 Výukové aktivity pro děti s autismem
Vyd. údaje	 Modrý klíč, Praha, 2000
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 
Názov	 Vzdelávanie v školách pre autistické deti
Vyd. údaje	 Sposa, Bratislava
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Hullová, D.
Názov	 Základy projektového manažmentu, písanie grantových návrhov
Vyd. údaje	 Trade&Management Consulting
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Levická Jana
Názov	 Základy sociálnej práce
Vyd. údaje	 Trnava, 2004
Počet dostupných	 1 exemplár