Prednášky, školenia

Autor	 Zborník prednášok
Názov	 Autizmus (aktuálny stav a perspektívy spoločnosti)
Vyd. údaje	 Sposa, DIC Trnava, Trnavská Univerzita, Bratislava, 1999 
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 M. Tekelová
Názov	 Dieťa s autizmom - realita a perspektívy
Vyd. údaje	 MŠ SR, Konferencia v Liptovskom Mikuláši, 2002
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Zborník prác
Názov	 Profilovanie pomoci autistom a ich rodinám, príprava odoborného personálu
Vyd. údaje	 MSVR
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Zborník prác
Názov	 Špecifiká vývinu a realizácia potenciálu nadaných detí
Vyd. údaje	 Asklepios, Bratislava, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 
Názov	 Vzdelávanie pre všetkých - zborník prednášok
Vyd. údaje	 ZPMP
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom a nezisková organizácia ANDREAS
Názov	 Základné školenie o autizme
Vyd. údaje	 Sposa, Andreas
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 
Názov	 Združenie VOTUM - záverečná práca zo školenia
Vyd. údaje	
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 
Názov	 Špeciálnopedagogické poradenstvo, informačný bulletin 9
Vyd. údaje	 Bratislava 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 
Názov	 Špeciálnopedagogické poradenstvo, informačný bulletin 9
Vyd. údaje	 Bratislava 2004
Počet dostupných	 Iba prezenčne