Stretnutia rodičov detí s poruchou autistického spektraPozývame Vás na pravidelné stretnutia rodičov detí s poruchou autistického spektra (detský autizmus, Aspergerov syndróm, atypický autizmus), ktoré sa konajú každý druhý utorok v Autistickom centre Andreas v čase od 18.00 do 19.30 hod. pod vedením psychologičky Kataríny Széherovej.

Termíny stretnutí v prvom polroku 2009:

24. február
10. marec
24. marec
7. apríl
21. apríl
12. máj
26. máj
9. jún
23. jún


Navrhované témy (podľa želania účastníkov): - vyrovnanie sa rodiny s diagnózou dieťaťa - neprijatie diagnózy a jej spochybňovanie - tendencia rodiny k hyperprotektivite - odmietanie dieťaťa - zlosť a sebaľútosť - vyčerpanosť rodiny - vplyv na kvalitu vzťahov a klímy v rodine - krízové obdobia - problematika súrodencov - obhajoba dieťaťa na verejnosti. Poplatok za sedenie: € 3,50. Vedúca skupiny Mgr. Katarína Széherová má skúsenosti s vedením terapeutických skupín v klinickej praxi, je matkou dospelej dcéry s vysokofunkčným autizmom. Ďalšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 0905 789 636 alebo na e-mailovej adrese katszeh@gmail.com. Tešíme sa na stretnutie.