Stretnutia rodičov detí s poruchou autistického spektraPozývame Vás na pravidelné stretnutia rodičov detí s poruchou autistického spektra (detský autizmus, Aspergerov syndróm, atypický autizmus), ktoré sa konajú každý druhý utorok v Autistickom centre Andreas v čase od 18.00 do 19.30 hod. pod vedením psychologičky Kataríny Széherovej.

Termíny stretnutí v roku 2010:

12. januára
26. januára
9. februára
23. februára
9. marca
23. marec
13. apríla
27. apríla
11. mája
25. mája
8. júna
22. júna


Navrhované témy (podľa želania účastníkov):
- vyrovnanie sa rodiny s diagnózou dieťaťa
- neprijatie diagnózy a jej spochybňovanie
- tendencia rodiny k hyperprotektivite
- odmietanie dieťaťa
- zlosť a sebaľútosť
- vyčerpanosť rodiny
- vplyv na kvalitu vzťahov a klímy v rodine
- krízové obdobia
- problematika súrodencov
- obhajoba dieťaťa na verejnosti.

Poplatok za sedenie: € 3,50.

Vedúca skupiny Mgr. Katarína Széherová má skúsenosti s vedením terapeutických skupín v klinickej praxi, je matkou dospelej dcéry s vysokofunkčným autizmom.

Ďalšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 0905 789 636 alebo na e-mailovej adrese katszeh@gmail.com.

Tešíme sa na stretnutie.