20 rokov19. novembra 2021 oslavujeme okrúhle výročie založenia našej neziskovej organizácie - Autistického centra Andreas. V našej neideálnej krajine už 20 rokov statočne bojujeme za ideálne podmienky pre ľudí s autizmom. Ďakujeme, že ste s nami.