názov projektu: Aktivity pre posilnenie včasnej starostlivosti detí s poruchou autistického spektra
realizácia: január – júl 2014
donor: Nadácia pre deti Slovenska a ZP Dôvera

Cieľom projektu je podpora aktivít za účelom posilnenia včasnej starostlivosti detí s poruchou autistického spektra prostredníctvom seminárov pre pediatrov, psychiatrov, neurológov a študentov medicíny a prostredníctvom osvetových letákov o prvých príznakoch autizmu.

Leták: „Mám iné dieťa?“

Fotodokumentácia zo semináru dňa 27. mája 2014:


Ďakujeme: