Kontakty

Autistické centrum Andreas® n.o.
Galandova 7
811 06 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 2 544 10 907
GSM: +421 918 591 624
e-mail: andreas@andreas.sk
www.andreas.sk
facebook
instagram

Právna forma
Autistické centrum Andreas je nezisková organizácia, ktorá bola registrovaná dňa 19. 11. 2001 na Okresnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS/773/37/2001-NO. Sociálne služby poskytujeme na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nepretržite od roku 2002, v súčasnosti s účinnosťou od 6. júna 2018.

IČO: 31821677
DIČ: 2021702683
Nie sme platca DPH.

Bankové spojenie
IBAN: SK7783300000002001965508
číslo účtu: 2001965508 / 8330
BIC/SWIFT: FIOZSKBA
názov banky: Fio banka, a.s.
adresa banky: Dunajská 1, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Objednávanie služieb a doplnkových aktivít
(diagnostika, rediagnostika, IVP, poradenstvo, konzultácie, rehabilitácia, terapie...) Objednávanie je možné iba prostredníctvom elektronických formulárov.

Administratívna podpora
správa budovy, personalistika, knižnica: Andrea Riečická
(personalistika, knižnica)
email: andreas@andreas.sk, GSM: +421 918 591 624, T: +421 2 544 10 907
email: kniznica@andreas.sk

miesto prvého kontaktu: Erika Vrabcová
(informácie o termínoch na diagnostiku, odosielanie písomných správ
a korešpondencie)

email: diagnostika@andreas.sk, GSM: +421 915 868 940, T: +421 2 546 40 211
pondelok až štvrtok, 9:00-14:30

Odborný tím
(odborné poradenstvo a informácie od psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov...)
email: poradna@andreas.sk, GSM: +421 908 767 565 a +421 917 763 600
v utorok, stredu a štvrtok počas konzultačných hodín medzi 12:00 a 13:00.

Manažment
štatutárna zástupkyňa: Ing. Kateřina Nakládalová
email: nakladalova@andreas.sk, GSM: +421 910 927 130

riaditeľka: Mgr. Monika Kormúthová
email: kormuthova@andreas.sk, GSM: +421 905 136 832

projektová manažérka: Ing. Lucia Gvozdjáková
email: gvozdjakova@andreas.sk, GSM: +421 905 746 280

garantka pre odbornú činnosť: Mgr. Daniela Budinská
email: budinska@andreas.sk, GSM: +421 907 749 324

riaditeľka SŠCPaP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími PVP: Mgr. Katarína Kovácsová
email: kovacsova@andreas.sk, GSM: +421 917 763 600