Projekt ARTEterapia pre deti a mladých ľudí s PAS
názov projektu: ARTEterapia pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra
realizácia: december 2009 až máj 2010
výška podpory: 1500 €
grantový program: zamestnanecký grantový program
donor: Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis

Cieľom projektu bol rozvoj tvorivých činností detí a mladých ľudí s autizmom s dôrazom na zvýšenie ich komunikačných zručností, jemnej a hrubej motoriky a na rozvoj pracovnej stimulácie. V rámci projektu terapeuti pracovali s klientmi centra individuálne a na základe ich špeciálnych potrieb. Na spoločnej aktivite spolu s dobrovoľníkmi klienti vytvorili niekoľko veľkorozmerných mozaík z čajových vrecúšok. Do vytvárania mozaík sme zapojili postupne všetkých našich klientov. Niektorí klienti triedili, niektorí strihali, iní lepili. Najzaujímavšie výtvarné práce sme použili na výrobu pohľadníc, predajom ktorých chceme podporiť ďalšiu činnosť centra.

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým vám, ktorí ste nám vrecúška zbierali a posielali.

Projekt ARTEterapia pre deti a mladých ľudí s PAS sa realizuje vďaka podpore z nadačného fondu ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis.

Ďakujeme:


Fotky z realizácie projektu: