názov projektu: ARTEterapia v Autistickom centre Andreas
realizácia: apríl – október 2012
donor: Komunitná nadácia Bratislava

Cieľom projektu je rozvoj tvorivých činností detí a mladých ľudí s autizmom s dôrazom na zvýšenie koncentrácie klientov, odstránenie porúch správania, zvýšenie komunikačných zručností, jemnej a hrubej motoriky a na rozvoj pracovnej stimulácie. V rámci projektu budú prebiehať pravidelné individuálne arteterapie s klientami. Súčasťou projektu je usporiadanie záhradnej slávnosti spojenej s predajnou výstavou výrobkov klientov a s výtvarným workshopom pre susedov z okolia na prelomenie bariéry v komunite.

Ďakujeme:


Fotodokumentácia:

Záhradná slávnosť 27. Júna 2012Arteterapia: