názov projektu: Arteterapia hrou
realizácia: marec – december 2014
donor: mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Cieľom projektu je podpora arteterapie pre deti a mladých ľudí s autizmom so zameraním na rozvoj jemnej motoriky a pracovných a sociálnych zručností.

Projekt sa uskutočňuje vďaka dotácie Mestskej časti Bratislava – Staré mesto.

Ďakujeme: